herbeBOI - Urząd Miejski w Pyrzycach

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego Gospodarka nieruchomościami